ไทย

นโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของ Blizzard Entertainment®

  นโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของ Blizzard Entertainment® ขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจในเว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์ และ/หรือการบริการของ Blizzard Entertainment และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "Blizzard") ในการที่คุณคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ (I Agree)" ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์, ผลิตภัณฑ์ และ/หรือการบริการของ Blizzard หมายความว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของ Blizzard Entertainment™ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") ที่เกี่ยวข้องกับการที่ Blizzard อาจเก็บรวบรวม, ใช้, ประมวลผล, เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณได้ให้มา คุณยอมรับและให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งมา ณ ที่นี้ว่า Blizzard สามารถเก็บรวบรวม, ใช้, ประมวลผล, เปิดเผย และ/หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

  Blizzard เคารพในความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมออนไลน์และทราบถึงความสำคัญของการสร้างสภาวะแวดล้อม ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เยี่ยมชม โดยเราได้ปรับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ที่ใช้ทั่วทั้งบริษัทซึ่งให้แนวทางสำหรับเราในการรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลที่คุณได้ให้แก่เรา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ระบุโดยละเอียดว่า Blizzard ให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมออนไลน์อย่างไร และไม่ใช้กับข้อมูลที่ Blizzard อาจเก็บรวบรวมออฟไลน์ โปรดทราบว่าเมื่อคุณเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ จากเว็บไซต์ของ Blizzard นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับใช้และไม่สามารถควบคุมกิจกรรมบนเว็บไซต์อื่นดังกล่าวได้

  Blizzard ได้รับตราประทับด้านความเป็นส่วนตัวจาก TRUSTe เพื่อยืนยันว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และแนวทางปฏิบัติของเรานั้นผ่านการตรวจสอบเพื่อความสอดคล้องกับโปรแกรมของ TRUSTe ซึ่งสามารถดูได้บนหน้าการตรวจสอบรับรองโดยคลิกที่ตราประทับ TRUSTe หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเรา โปรดติดต่อผู้ดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ Administrator at privacy@blizzard.com หรือหากคุณมีกรณีความเป็นส่วนตัวที่ไม่ได้รับการแก้ไขหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลซึ่งเราไม่ได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นที่น่าพอใจ โปรดติดต่อ TRUSTe ที่นี่

  Blizzard Entertainment ปฏิบัติตามกรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปและกรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองในสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ตามที่กำหนดโดย กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้งาน และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศในสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ Blizzard Entertainment ขอรับรองว่าได้ยึดมั่นในหลักแห่งนโยบายการให้ความคุ้มครองในการแจ้งให้ทราบ ทางเลือก การถ่ายโอนต่อไป ความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของข้อมูล การเข้าถึง และการบังคับใช้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการให้ความคุ้มครอง และดูการรับรองของ Blizzard Entertainment โปรดไปที่ https://new.export.gov/safe-harbor

  หากคุณเป็นผู้เข้าชมจากภายนอกสหรัฐอเมริกา คุณรับรู้และให้ความยินยอมมา ณ ที่นี้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้อาจถูกถ่ายโอนไปยัง เก็บรักษา และประมวลผลภายในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นซึ่งมีสำนักงานหรือการดำเนินธุรกิจของ Blizzard

  ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่มีการเก็บรวบรวม

  Blizzard จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความสมัครใจเท่านั้น หากผู้เข้าชมออนไลน์รายหนึ่งส่งข้อมูลให้แก่ Blizzard การส่งข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังต่อไปนี้: (1) การซื้อสินค้าหรือบริการผ่านร้านค้าออนไลน์ของเรา (2) การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือบัญชี หรือการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมเล่นเกมออนไลน์ (3) บริการจับคู่ผู้เล่น (4) กระดานข้อความหรือฟอรั่ม (5) อีการ์ดหรืออีเมลเชิญชวนเพื่อน (6) การลงทะเบียนการรับประกัน (7) การลงทะเบียนการแข่งขัน (8) คำร้องเรียนของผู้บริโภค (9) แบบสำรวจ (10) บริการสำหรับลูกค้าหรือการสนับสนุนทางเทคนิค และ/หรือ (11) จดหมายข่าว โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือที่อยู่อีเมลของคุณด้วย คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลนี้แก่เรา อย่างไรก็ดี คุณจะไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคุณลักษณะบางรายการที่กำหนดให้ลงทะเบียน หรือรับสื่อ เช่น จดหมายข่าวหากไม่มีการให้ข้อมูลดังกล่าว

  ผู้เข้าชมที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หมายเลขบัตรเครดิตที่ถูกต้อง วันหมดอายุ และที่อยู่สำหรับจัดส่งและออกใบเสร็จ

  โปรดทราบว่ากิจกรรมหลายรายการที่ระบุข้างต้นอาจไม่มีให้ใช้งาน ซึ่งจะทำให้ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ของ Blizzard ที่คุณกำลังเยี่ยมชม

  ข้อมูลประเภทอื่นๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมมีอะไรบ้าง

  สำหรับกิจกรรมบางรายการ เราอาจขอให้คุณสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านและ/หรือให้ข้อมูลที่ไม่เป็นส่วนบุคคลอื่นๆ และนำข้อมูลดังกล่าวไปรวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณรับรู้และยอมรับว่าข้อมูลที่ระบุเฉพาะ ชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่ทางธุรกิจอาจไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมาย นอกจากนี้ เว็บเบราว์เซอร์หรือซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ของคุณอาจส่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์หรือข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ (สมรรถนะ การประมวลผลข้อมูลเกม ฯลฯ) มาให้กับ Blizzard ซึ่ง Blizzard อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างสถิติรวบยอดเกี่ยวกับเกี่ยวกับชุมชนผู้ใช้ของเรา และอาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ลงโฆษณาและ/หรือพันธมิตรของเรา นอกจากนี้ Blizzard อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย ความสมบูรณ์ของระบบ (การป้องกันการแฮ็ก การฉ้อโกง ฯลฯ) หรือการบังคับใช้ และเราอาจเผยแพร่คำชื่นชมของลูกค้าที่มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้บนเว็บไซต์ของ Blizzard เป็นระยะๆ อย่างไรก็ดี เราจะขอความยินยอมให้เผยแพร่คำชื่นชมของลูกค้าก่อน

  ที่จะทำการเผยแพร่ตามข้อตกลงการใช้งาน (Term of Use หรือ TOU) ของ Blizzard ที่มีผลบังคับใช้

  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้แก่ Blizzard จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ แจ้งให้คุณทราบถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ คุณลักษณะ หรือการปรับปรุงใหม่ จัดการ/ตอบคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับการบริการลูกค้าหรือการสนับสนุนทางเทคนิคของคุณ ส่งอีการ์ดหรืออีเมล "เชิญชวนเพื่อน" และ/หรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับโอกาสในการอัพเกรด การแข่งขัน โปรโมชั่น หรือกิจกรรมและข้อเสนอพิเศษ Blizzard อาจปรับปรุงหรือรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมที่เว็บไซต์ของ Blizzard เข้ากับข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่ออัพเดตข้อมูลการติดต่อของคุณ ทำการวิเคราะห์ตลาด หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบของเรา Blizzard อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บริษัทหรือองค์กรอื่นๆ ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจสนใจ ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าว่าจะมีการแบ่งปันข้อมูล และให้คุณสามารถเลือกที่จะไม่แบ่งปันได้

  ประการสุดท้าย เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด การสร้างโปรไฟล์ หรือด้านภูมิศาสตร์ภายในองค์กรเพื่อให้เราสามารถปรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณยิ่งขึ้น โดยเราดำเนินกระบวนการนี้เพื่อยกระดับความเข้าใจและการให้บริการต่อลูกค้า

  โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งโดยบุคคลที่กระทำโดยลำพังในเชิงธุรกิจเท่านั้น (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในประวัติย่อของผู้สมัครงาน) จะไม่ถูกนำไปใช้ดังที่ระบุข้างต้นหรือการดำเนินการอื่นๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  ฉันอาจได้รับการติดต่อในประเภทใดบ้าง

  ข้อเสนอพิเศษและอัพเดต

  เราจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อเสนอพิเศษ และโปรโมชั่นให้กับคุณเป็นระยะๆ โดยเราให้ความเคารพที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ และมีตัวเลือกให้คุณสามารถปฏิเสธการรับ การสื่อสารประเภทเหล่านี้ โปรดดูส่วน “ตัวเลือก” ด้านล่าง

  ประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการ

  เราจะส่งประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริการถึงคุณอย่างเคร่งครัดเฉพาะเมื่อจำเป็นจะต้องส่งเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เราอาจส่งอีเมลถึงคุณหากบริการของเรามีการระงับชั่วคราวเพื่อดำเนินการบำรุงรักษา โดยทั่วไปแล้ว คุณไม่สามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารประเภทนี่ได้ เนื่องจากไม่ใช่การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย

  การบริการลูกค้า

  เราจะส่งอีเมลต้อนรับเพื่อยืนยันชื่อผู้ใช้และรหัสของคุณโดยพิจารณาจากข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ที่คุณได้ให้แก่เรา นอกจากนี้ เราจะยังติดต่อกับคุณเพื่อตอบคำถามของคุณ ให้บริการตามที่คุณร้องขอ และจัดการกับบัญชีของคุณ โดยเราจะติดต่อคุณผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ตามที่คุณต้องการ

  เชิญชวนเพื่อน/อีการ์ด

  หากคุณเลือกที่จะใช้คุณสมบัติเชิญชวนเพื่อนหรืออีการ์ด เราจะขอให้คุณระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนของคุณ จากนั้นเราจะส่งอีเมลถึงเพื่อนของคุณหนึ่งครั้งโดยอัตโนมัติเพื่อเชิญชวนให้เขาหรือเธอมาเยือนเว็บไซต์ของเรา โดยในอีเมลฉบับนั้นจะเปิคโอกาสให้เพื่อนของคุณสามารถบอกเลิกการเชิญชวนได้ โดย Blizzard จะไม่เก็บข้อมูลนี้และจะใช้เพื่อส่งอีเมลเพียงครั้งเดียวและติดตามความสำเร็จของโปรแกรมการส่งต่อเท่านั้น

  ใครกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ

  เมื่อมีการขอให้คุณระบุข้อมูลขณะอยู่บนเว็บไซต์ของ Blizzard หมายความว่าคุณกำลังแบ่งปันข้อมูลนั้นกับ Blizzard รวมทั้งบริษัทแม่ บริษัทในเครือ และบริษัทพี่น้อง เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งการแบ่งปันข้อมูลครั้งนี้อาจส่งผลให้คุณได้รับการติดต่อจากบริษัทในเครือใดๆ ของ Blizzard โดย Blizzard อาจทำสัญญาว่าจ้างบุคคลที่สามเพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของตนเอง (เพื่อการนำส่งผลิตภัณฑ์และของรางวัล การประมวลผลบัตรเครดิต ฯลฯ) เป็นระยะๆ

  นอกจากนี้ เรายังให้บริการบางอย่างร่วมกับบริษัทพันธมิตร โดยคุณจะได้รับแจ้งให้ทราบในทันทีเมื่อมีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Blizzard และไม่ได้ดำเนินการในนามของ Blizzard หากคุณไม่ต้องการให้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตให้มีการถ่ายโอนข้อมูลได้ด้วยการไม่ใช้บริการนั้นๆ หรือการไม่ให้ข้อมูลใดๆ ณ เวลานั้น

  โปรดทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมกิจกรรมของบุคคลที่สามที่เราให้ข้อมูลได้ ดังนั้นเราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามดังกล่าวจะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนด้านความปลอดภัยเดียวกับ Blizzard

  โปรดทราบว่าผู้ลงโฆษณาหรือเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยังหรือมาจากเว็บไซต์ของเรานั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ และอย่าลืมว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลใช้และไม่สามารถควบคุมการดำเนินการของผู้ลงโฆษณาหรือเว็บไซต์ดังกล่าวได้

  เว็บไซต์ของเราอาจมีคุณลักษณะบางประการของโซเชียลมีเดีย เช่นปุ่ม "ถูกใจ" และวิดเจ็ตของ Facebook เช่นปุ่มแชร์สิ่งนี้หรือโปรแกรมโต้ตอบขนาดเล็กที่ทำงานบนเว็บไซต์ของเรา คุณลักษณะเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมที่อยู่ IP ของคุณ เพจที่คุณกำลังเข้าชมบนเว็บไซต์ของเรา และอาจตั้งค่าคุกกี้เพื่อเปิดให้คุณลักษณะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยคุณลักษณะและวิดเจ็ตอาจโฮสต์โดยบุคคลที่สามหรือโฮสต์โดยตรงบนเว็บไซต์ของเรา ปฏิสัมพันธ์ที่คุณมีกับคุณลักษณะเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ให้บริการคุณลักษณะนั้น

  ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกแบ่งปันกับใคร

  Blizzard จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามในลักษณะที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น โดยเราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สาม อย่างไรก็ดี เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน ข้อมูลรวบยอด และ/หรือข้อมูลสาธารณะกับบุคคลที่สาม

  เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายกำหนดหรือในกรณีพิเศษที่เรามีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นการดำเนินการที่จำเป็นต่อการระบุตัวตน ติดต่อ หรือดำเนินการทางกฎหมายต่อคุณในกรณีที่คุณฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของ Blizzard หรือการทำให้เกิดความเสียหายหรือการรบกวน (โดยเจตนาหรือไม่เจตนา) ต่อสิทธิหรือทรัพย์สินของ Blizzard หรือผู้ใช้เว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของ Blizzard รายอื่นๆ หรือผู้ใดก็ตามที่อาจได้รับผลกระทบจากการกระทำของคุณ นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต่อการป้องกันการฉ้อโกงหรือการกระทำอื่นๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  เช่นเดียวกับธุรกิจใดๆ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังเป็นทรัพย์สินของ Blizzard และจะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกทางธุรกิจตามปกติของเรา ดังนั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สามในกรณีที่เราตัดสินใจขายสายธุรกิจต่อบุคคลที่สามนั้นๆ เพื่อให้คุณได้รับบริการและข้อมูลที่เชื่อมโยงกับสายธุรกิจนั้นต่อไปโดยมีการหยุดชะงักน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขณะเดียวกัน ในกรณีของการรวมบริษัท การเข้าซื้อกิจการ การจัดระเบียบองค์กรใหม่ การล้มละลาย หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่คล้ายกัน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็อาจถูกถ่ายโอนไปยังผู้รับช่วงต่อหรือผู้รับโอนของ Blizzard เช่นกัน

  นอกจากนี้ เว็บไซต์ของ Blizzard อาจมีกระดานข้อความ ฟอรั่ม และ/หรือพื้นที่สนทนาซึ่งผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดและสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นได้ โปรดทราบว่าข้อมูลจะถูกทำให้สามารถใช้งานออนไลน์ได้อย่างเป็นสาธารณะและผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบกับผลที่ตามมาเองเมื่อโพสต์ไปยังกระดานข้อความ ฟอรั่ม หรือพื้นที่สนทนา โดยในบางฟอรั่มนั้น ผู้ที่โพสต์หรือตอบโพสต์สามารถดำเนินการโดยใช้ Real ID ของพวกเขาซึ่งก็คือชื่อและนามสกุลจริงของพวกเขาโดยสามารถเลือกที่จะแสดงชื่อของตัวละครหลักของพวกเขาในเกมด้วยได้ ดูการสนทนาเกี่ยวกับ Real ID ด้านล่าง หากมีการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนฟอรั่มชุมชนใดๆ ของเรา คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@blizzard.com ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงกรณีและสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้

  ฉันมีทางเลือกใดบ้างเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการแจกจ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน

  Blizzard อนุญาตให้คุณควบคุมลักษณะการใช้ข้อมูลซึ่งระบุตัวบุคคลที่เราอาจได้รับมา โดยในทันทีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา Blizzard ก็อาจเสนอทางเลือกให้คุณสามารถปฏิเสธข้อเสนอหรือข้อมูลในอนาคตใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น หรือบริการใหม่ๆ นอกจากนี้ "จดหมาย" หลายรายการที่ Blizzard อาจส่งถึงคุณ เช่น จดหมายข่าว ก็มีขั้นตอนเฉพาะตัวสำหรับการยกเลิกการรับจดหมายในอนาคตใดๆ ท้ายสุด คุณอาจได้รับโอกาสที่จะ "เลือกไม่ใช้งาน" คุณลักษณะหรือฟังก์ชั่นบางอย่างได้ (เช่น Real ID) ดูคำถามที่พบบ่อยหรือหน้าข้อมูลของคุณลักษณะที่สามารถใช้งานได้เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

  ผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย: สิทธิความเป็นส่วนตัวในแคลิฟอร์เนียของคุณ

  ภายใต้กฎหมายของแคลิฟอร์เนีย ลูกค้าของเราที่พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียสามารถขอข้อมูลบางรายการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลที่สามนั้นๆ ได้ ดังนั้น เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าของเรากับบุคคลที่สามที่ไม่ใช่พันธมิตรเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดโดยตรงหากไม่ได้รับอนุมัติจากพวกเขา

  หากคุณต้องการหยุดการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามและ/หรือการรับข้อมูลจาก Blizzard (ทางอีเมลหรือไปรษณีย์) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นใหม่ คุณสามารถดำเนินการได้ทุกเมื่อ โดยคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ Blizzard Entertainment Privacy Policy, Attn: Opt-Out Administrator, 16215 Alton Pkwy. Irvine CA 92618-3616 นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ opt-out@blizzard.com โปรดระบุถึงสิ่งพิมพ์หรือบริการที่คุณไม่ต้องการรับอีกต่อไปเพื่อให้เราตอบสนองความต้องการของคุณได้ดีขึ้น

  ผู้พำนักอาศัยในประเทศไทย: สิทธิความเป็นส่วนตัวในประเทศไทยของคุณ

  ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ลูกค้าของเราที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยมีสิทธิดังต่อไปนี้ (i) ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ Blizzard หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่คุณไม่ได้ให้ความยินยอม (ii) ขอให้ Blizzard ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือระงับการใช้ชั่วคราวซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวคุณได้ (สิทธินี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อ Blizzard ไม่ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) (iii) ขอให้ Blizzard ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (iv) ขอเพิกถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอม คุณอาจจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือคุณลักษณะบางรายการได้จนกว่าคุณจะได้ให้ความยินยอมใหม่อีกครั้ง

  การดำเนินการสำหรับผู้เยาว์มีอะไรบ้าง

  ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปี หรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส

  ผู้เยาว์คือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ที่ยังไม่ได้สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมในระหว่างอายุ 17-20 ปี ("ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส") เมื่อผู้เยาว์คนหนึ่งแจ้งว่าตนเองมีอายุน้อยกว่า 20 ปีหรือเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส เราจะไม่รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรือที่อยู่อีเมล เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของผู้เยาว์คนนั้น ผู้เยาว์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการของเรารับรองและรับประกันว่าความยินยอมได้มาจากผู้ปกครองของผู้เยาว์คนนั้นอย่างแท้จริง มิใช่ผู้เยาว์เป็นคนให้ความยินยอมด้วยตัวเอง

  หมายเหตุสำหรับผู้ปกครอง

  เราทราบดีถึงพันธกิจพิเศษในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้เยาว์ จึงขอให้ผู้ปกครองแนะนำบุตรหลานของตนไม่ให้แจ้งชื่อจริง ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต/ความยินยอมจากผู้ปกครองเมื่อทำกิจกรรมออนไลน์ โดยผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีหรือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสต้องให้ผู้ปกครองของตนอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก่อนที่จะให้ความยินยอมของผู้ปกครอง และติดต่อเราหากพวกเขาต้องการใช้นโยบายการเลือกไม่ใช้งานหรือยกข้อกังวลใดๆ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถดูส่วนการควบคุมโดยผู้ปกครองของเราได้ที่ https://us.account.blizzard.com/parental-controls/index.html

  Real ID คืออะไร

  เพื่อน Real ID สามารถเห็นชื่อจริงของกันและกันและสามารถเห็นตัวละครของกันและกันได้ในผลิตภัณฑ์และบริการของ Blizzard ทั้งหมด โดยเมื่อเข้าร่วม Real ID คุณจะสามารถเลือกที่จะกำหนดให้ชื่อจริงของคุณสามารถเห็นได้โดยเพื่อนของเพื่อนที่จะสามารถเชิญชวนคุณให้เป็นเพื่อนได้

  เมื่อคุณและเพื่อนตกลงที่จะเป็นเพื่อน Real ID กันแล้ว คุณจะสามารถเข้าใช้งานคุณลักษณะจำนวนหนึ่งได้ ซึ่งได้แก่คุณลักษณะดังต่อไปนี้

  ชื่อจริงสำหรับเพื่อน: เพื่อน Real ID ของคุณจะปรากฏขึ้นใต้ชื่อจริงของพวกเขาบนรายชื่อเพื่อนของคุณเมื่อสนทนา สื่อสารในเกม หรือดูโปรไฟล์ของตัวละคร

  การสนทนาข้ามอาณาจักรและข้ามเกม: Real ID ช่วยให้เพื่อนสามารถสนทนากันข้ามอาณาจักร ข้ามฝ่าย และข้ามเกมได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Blizzard ได้

  ข้อมูลมากมาย: คุณจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมบนรายชื่อเพื่อนของคุณที่บ่งบอกว่าเพื่อน Real ID ของคุณกำลังทำอะไรอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการของ Blizzard ตามเวลาจริง

  การเล่นทั่วโลกคืออะไร

  เกมของ Blizzard บางเกมที่สามารถเล่นได้บนบริการ Battle.net ของ Blizzard นั้นมีคุณลักษณะ "การเล่นทั่วโลก" ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเล่นกับผู้เล่นรายอื่นที่อยู่ภายนอกภูมิภาค ที่คุณได้สร้างบัญชี Battle.net ของคุณขึ้น โดยคุณลักษณะการเล่นทั่วโลกกำหนดให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการหรือทั้งหมดที่คุณได้ให้ไว้เมื่อสร้างบัญชี Battle.net ของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมโดย Blizzard ในภูมิภาคที่คุณต้องการเล่นเกม

  เทคโนโลยีการติดตามคืออะไรและใช้งานอย่างไร

  เรารวบรวมข้อมูลบางรายการโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึกเช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่นๆ โดยส่วนใหญ่ โดยข้อมูลนี้อาจรวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หน้าที่เชื่อมโยงเข้า/ออก ระบบปฏิบัติการ การบันทึกวันที่/เวลา และ/หรือข้อมูลคลิกสตรีม เราอาจรวมข้อมูลบันทึกที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัตินี้เข้ากับข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบริการที่เรานำเสนอให้กับคุณ รวมทั้งปรับปรุงการตลาด การวิเคราะห์ หรือฟังก์ชั่นใช้งานของเว็บไซต์

  Blizzard และพันธมิตร เช่น พันธมิตรด้านการตลาดและผู้ให้บริการด้านวิเคราะห์วิทยา มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ เคลียร์จิฟ แท็ก และสคริปต์ โดยเทคโนโลยีดังกล่าวถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม ควบคุมดูแลเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ทั่วทั่วเว็บไซต์ และเก็บรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับฐานผู้ใช้งานของเราโดยรวม นอกจากนี้ เราอาจได้รับรายงาน ตามการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ของบริษัทเหล่านี้ทั้งที่เป็นรายงานแบบแยกกรณีหรือแบบรวบยอด

  เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นรถเข็นซื้อสินค้าของเรา การจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ (เช่น ภาษาที่ต้องการ) และใช้สำหรับการรับรองความถูกต้อง โดยผู้ใช้สามารถควบคุม การใช้คุกกี้ได้ที่ระดับเบราว์เซอร์ส่วนตัว หากคุณปฏิเสธคุกกี้ คุณอาจยังคงใช้เว็บไซต์ของเราได้ แต่ความสามารถของคุณในการใช้คุณลักษณะบางประการหรือพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์ของเราอาจถูกจำกัด

  เรายังใช้เคลียร์จิฟในอีเมลแบบ HTML ของเราเพื่อให้เราทราบว่าผู้รับได้เปิดอีเมลฉบับใดแล้วบ้าง กระบวนการนี้ช่วยให้เราสามารถวัดประสิทธิภาพของการสื่อสารบางรายการและประสิทธิภาพของแคมเปญด้านการตลาดของเรา ด้วยเหตุนี้ เคลียร์จิฟประเภทนี้จึงผูกติดกับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้

  เราใช้ Local Storage Objects ("LSOs) เช่น HTML5 ของ Flash เพื่อจัดเก็บข้อมูลและความต้องการด้านเนื้อหา ส่วนบุคคลที่สามซึ่งเราได้ร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อให้มีคุณลักษณะบางรายการอยู่บนเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมการเรียกดูเว็บของคุณนั้นใช้ LSO เช่น HTML5 หรือ Flash เพื่อรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูล ขณะที่เบราว์เซอร์ต่างๆ อาจมีเครื่องมือการจัดการของตนเองสำหรับการนำ HTML5 LSO ออก หากต้องการจัดการ Flash LSO โปรด คลิกที่นี่

  เราร่วมมือกับเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของเราหรือจัดการกับโฆษณาบนเว็บไซต์ของพวกเขา โดยพันธมิตรที่เป็นเครือข่ายโฆษณาของเราอาจใช้คุกกี้และเว็บบีคอนเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อแสดงโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายแก่คุณตามความสนใจของคุณ หากคุณไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาที่มีการกำหนดเป้าหมายแก่คุณ คุณสามารถเลือกไม่ให้ใช้งานได้ด้วยการ คลิกที่นี่ โปรดทราบว่ากระบวนการนี้ไม่ใช่การปิดไม่ให้มีการแสดงโฆษณาต่อคุณ ดังนั้น คุณจะยังคงได้รับโฆษณาทั่วไปต่อไป

  ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอลคืออะไร

  ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ("IP") คือหมายเลขที่ไม่ซ้ำซึ่งถูกกำหนดให้กับเซิร์ฟเวอร์ของคุณหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ("ISP") โดย Blizzard อาจติดตามที่อยู่ IP ดังกล่าวเพื่อการดูแลระบบ การรายงานข้อมูลแบบรวบยอด การติดตามเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย หรือการป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ของเราถูกใช้งานในทางที่ผิด

  ฉันจะทำอย่างไรหากต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน

  ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด หากคุณมีความกังวลในแนวทางของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือต้องการแก้ไขหรือขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โปรดติดต่อ Blizzard Entertainment Privacy Policy, Attention: Privacy Policy Administrator, at 16215 Alton Pkwy Irvine CA 92618-3616 นอกจากนี้ คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ privacy@blizzard.com เราจะตอบกลับทุกคำขอรับสิทธิการเข้าถึงภายใน 30 วัน

  ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ และจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายของเรา แก้ไขปัญหา และบังคับใช้ ข้อตกลงของเรา

  โปรดทราบว่าการลบข้อมูลของคุณจะนำไปสู่การยกเลิกบัญชีของคุณรวมถึงบริการที่สามารถใช้ได้

  ข้อมูลส่วนบุคคลของฉันปลอดภัยแค่ไหน

  Blizzard ได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมนั้นจะได้รับความปลอดภัยและอยู่ในรูปแบบดั้งเดิม กล่าวคือ ปราศจากซึ่งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังนั้น การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจึงอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวด ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต เราจะใช้การเข้ารหัส SSL (Secure sockets layer) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชักช้า นอกจากนี้ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามที่เราถ่ายโอนข้อมูลให้นั้นจะให้ความคุ้มครองต่อข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และเราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณแค่เพียงที่เกี่ยวข้อง และ/หรือจำเป็นต่อการให้บริการแก่คุณ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เราจะทำลาย ลบ ระงับการใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

  ฉันจะทำอย่างไรหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียน

  หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการส่งคำร้องเรียน โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@blizzard.com หรือส่งจดหมายจ่าหน้าซองถึง Blizzard Entertainment Privacy Policy, Attention: Privacy Policy Administrator, at 16215 Alton Pkwy Irvine CA 92618-3616

  ในการที่คุณคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ (I Agree)" และใช้เว็บไซต์นี้และ/หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการออนไลน์ใดๆ ของ Blizzard หมายความว่าคุณให้ความยินยอมในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ กรุณาอย่าคลิกปุ่ม "ฉันยอมรับ (I Agree)" นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ ดังนั้น โปรดกลับเข้ามาตรวจสอบเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอความยินยอมจากคุณใหม่อีกครั้งเมื่อคุณเข้าสู่การใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราในครั้งต่อไป (เช่น ผ่านการขึ้นหน้าจอขอความยินยอม (pop-up boxes)) ก่อนการที่คุณสามารถใช้เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราต่อไป อีกทั้งเราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวลงบนเว็บไซต์นี้หรือในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณอาจจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือคุณลักษณะบางรายการได้จนกว่าคุณจะได้ให้ความยินยอมใหม่อีกครั้ง

  คำแปล

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในอาณาเขตที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในฉบับหลักภาษาอังกฤษและคำแปลภาษาท้องถิ่น ให้ใช้การตีความตามฉบับหลักภาษาอังกฤษเป็นหลักเสมอ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2015