Europa

Polityka prywatności spółki Blizzard Entertainment®

  Spółka Blizzard Entertainment szanuje prywatność graczy i docenia istotność zapewnienia bezpiecznego środowiska dla ich danych. Niniejsza polityka prywatności (dalej „Polityka Prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób i z jakich powodów gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy informacje uzyskiwane od użytkowników.

  1. Kto przetwarza Twoje dane?

  Administratorem danych osobowych dla potrzeb przetwarzania danych użytkowników jest spółka Blizzard Entertainment International, będąca częścią spółki Activision Blizzard International B.V. Jest to zarejestrowana spółka z siedzibą pod adresem:

  Prinses Beatrixlaan 582, WTC The Hague, Tower E, 6th Floor, 2595 BM Haga, Holandia.

  Dla potrzeb udostępniania niektórych gier i usług platformy administratorem danych użytkownika może być spółka Blizzard Entertainment, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Informacje kontaktowe inspektora ochrony danych dla obu tych firm podano w ostatniej sekcji niniejszego dokumentu.

  2. Jakiego rodzaju informacje gromadzimy i jak długo je przechowujemy?

  Stosujemy następujące metody gromadzenia danych od użytkowników i na temat użytkowników:

  Informacje podane przez użytkownika. Są to informacje podawane przez użytkownika podczas tworzenia i aktualizowania kont, w ramach udziału w zawodach e-sportowych, podczas komunikowania się z innymi z wykorzystaniem naszych funkcji społecznościowych i kanałów, podczas korzystania z naszych usług handlowych lub finansowych, takich jak zakupy w sklepach, zakupy w grach i/lub realizacja nagród, oraz podczas kontaktów z działem obsługi klienta.

  Informacje pozyskiwane lub generowane w wyniku korzystania przez użytkownika z naszych gier i usług. Gromadzimy dane dotyczące: rozgrywek użytkownika i jego aktywności w grach, usług używanych przez użytkownika i sposobu korzystania z nich oraz urządzeń i działań użytkownika związanych z instalowaniem i używaniem naszych usług.

  Informacje gromadzone ze źródeł zewnętrznych. Informacje dotyczące użytkownika i jego działań możemy otrzymywać od podmiotów zewnętrznych, jeśli użytkownik powiązał swoje konto z kontami zewnętrznymi (np. Facebook, PlayStation, Xbox lub Twitch), oraz od reklamodawców i dostawców usług w zakresie interakcji użytkownika z ich produktami lub ofertami. Możemy też uzyskiwać informacje z publicznych serwisów internetowych, jak na przykład Twitch, Instagram czy YouTube. Na przykład jeśli użytkownik zaloguje się w witrynie lub aplikacji przy użyciu usługi Facebook Connect, może zobaczyć pytanie, czy chce nam udostępniać informacje ze swojego konta Facebook. Jeśli użytkownik udostępni swój wynik z gry lub innej funkcji w mediach społecznościowych bądź skorzysta z przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij” w odniesieniu do funkcji jednej z naszych witryn lub aplikacji, podmiot zewnętrzny może nam udostępnić taką informację.

  Wszystkie informacje powiązane z kontem użytkownika traktujemy jako dane osobowe. Spółka Blizzard gromadzi dane z następujących kategorii, w zależności od produktów i usług, z których użytkownik korzysta lub którymi jest zainteresowany. Dane przechowujemy zwykle tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne do udostępniania produktów i usług oraz zapewnienia najwyższej jakości rozrywki. Wyjątki wyszczególniono poniżej.

  DANE KONTA

  przez dane konta gracza rozumie się informacje podane i wygenerowane w procesie tworzenia konta przez gracza. Gracz ma dostęp do większości z tych danych po zalogowaniu się na konto i może je aktualizować w sekcji ustawień konta.

  Przykłady: Nazwa konta, identyfikator BattleTag, imię i nazwisko, adres e-mail, preferowany język, data urodzenia, numer do wiadomości SMS, adres domowy, adres wysyłkowy (zapisany w systemie), saldo konta, zgody na używanie wersji beta, powiązane konta.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny, zespoły zajmujące się grami, dział e-sport (jeśli ma zastosowanie), dział obsługi klienta, dział publikacji, dział bezpieczeństwa.

  OBSŁUGA KLIENTA

  Gromadzonych danych używamy również w procesie udzielania graczom pomocy w ramach obsługi klienta w celu identyfikowania i rozwiązywania problemów graczy oraz monitorowania i doskonalenia naszych usług. W trosce o najwyższą jakość udzielania informacji i rozwiązywania problemów informacje zebrane i wygenerowane w procesie udzielania pomocy graczom mogą być przechowywane przez maksymalnie 2 lata.

  Przykłady: Zgłaszane błędy, historia zgłoszeń, historia ograniczeń, dane kontaktowe, treść rozmów z obsługą klienta, uwagi dotyczące konta.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Przeważnie tylko dział obsługi klienta i dział bezpieczeństwa, ale sporadycznie dane mogą być również używane przez dział operacyjny, zespoły zajmujące się grami i dział prawny.

  DANE SPOŁECZNOŚCIOWE

  Spółka Blizzard wykorzystuje informacje uzyskane na podstawie działań graczy do udostępniania różnorodnych metod komunikacji między graczami, takich jak czat, fora i gry online (np. spotkania Fireside Gatherings w grze Hearthstone).

  Przykłady: Treści z forów (wersja, przydział, wersja językowa, strefa czasowa, grupy dostępu, konta w grze, wpisy), szczegóły spotkań Fireside Gatherings, grupy na czacie, dzienniki czatu, listy znajomych, dane profilowe.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny, dział obsługi klienta, zespoły zajmujące się grami, dział publikacji i dział bezpieczeństwa.

  TRANSAKCJE

  Gromadzimy dane dotyczące transakcji związanych z licencjonowaniem i kupowaniem naszych produktów i usług oraz udziałem w sponsorowanych przez nas zawodach i konkursach. Dane transakcyjne mogą być przechowywane maksymalnie przez 7 lat (głównie dla potrzeb ewentualnej kontroli).

  Przykłady: Szczegóły i historia zamówień, subskrypcje, obciążenia zwrotne, zwroty pieniędzy, podarunki, szczegóły płatności, szczegóły dostawy, przyznane nagrody i szczegóły udziału w konkursach.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny, dział produktów (jeśli ma zastosowanie), dział obsługi klienta, dział publikacji, dział bezpieczeństwa.

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI

  Przechowujemy dzienniki serwerów zapisywane podczas korzystania przez graczy z naszych usług. W większości przypadków dzienniki serwerów są przechowywane od 90 dni do 1 roku.

  Przykłady: Adres IP, daty i godziny uzyskania dostępu, region aktywności i dzienniki aktywności.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny, zespoły zajmujące się grami, dział obsługi klienta i dział bezpieczeństwa.

  DANE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ

  Możemy gromadzić dane na temat urządzeń, z których użytkownik uzyskuje dostęp do naszych usług.

  Przykłady: Modele sprzętu, rodzaje i wersje systemów operacyjnych, unikalne identyfikatory urządzeń.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny, zespoły zajmujące się grami i dział bezpieczeństwa

  KOMUNIKACJA

  Spółka Blizzard może używać informacji pozyskiwanych od graczy i partnerów dla potrzeb przekazywania graczom informacji na temat obecnych i przyszłych produktów, usług, promocji, badań, ankiet, wiadomości, aktualizacji i wydarzeń. Spółka Blizzard może również używać tych informacji do promowania i prowadzenia konkursów i loterii, realizowania wszelkich przyznanych nagród oraz dostarczania użytkownikowi trafnych reklam i materiałów dotyczących oferowanych usług. Dane zebrane w związku z konkretnym wydarzeniem, na przykład ankietą lub rozdawaniem podarunków, są przechowywane maksymalnie przez 90 dni.

  Przykłady: Imię i nazwisko, adres e-mail, informacje podane w ankiecie, historia zakupów i licencji, historia aktywności, historia korespondencji elektronicznej, pseudonimy z serwisów Facebook i Twitter.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny i dział publikacji.

  DOKUMENTY PRAWNE

  Dla potrzeb wszelkich faktycznych lub potencjalnych postępowań prawnych przechowujemy wszystkie niezbędne dokumenty przez maksymalnie 7 lat.

  Przykłady: Umowy graczy profesjonalnych, teczki spraw.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny i dział bezpieczeństwa.

  DANE Z GIER

  Dane z gier są generowane, gdy użytkownik gra w nasze gry. Przechowujemy dane użytkownika dotyczące jego licencji na gry, postępów, historii, statystyk, zakupów w grach i interakcji z innymi graczami.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny, zespoły zajmujące się grami, dział obsługi klienta, dział publikacji i dział bezpieczeństwa.

  INFORMACJE PRASOWE

  Dane kontaktowe dziennikarzy i graczy mających wpływ na opinie w naszej społeczności.

  Przykłady: Pseudonim Discord, pseudonim Reddit, doping Twitch, pseudonim Twitch, pseudonim Twitter.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny, dział e-sport i dział publikacji.

  DANE ZAWODNIKÓW E-SPORTOWYCH

  Gromadzimy informacje dotyczące danych osobowych, rankingów, statystyk skuteczności i szczegółów drużyn, aby śledzić karierę i wyniki naszych sportowców. Gromadzimy też informacje dotyczące Zawodów, które dla celów administracyjnych przechowujemy przez maksymalnie 2 lata.

  Przykłady: Metoda kontaktu, dane opiekuna prawnego, doświadczenie, historia rankingu, miejsca w rankingach, statystyki skuteczności, szczegóły drużyny, pseudonim gracza, szczegóły zawodów.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział e-sport i dział operacyjny.

  ZAWODNICY E-SPORTOWI: INFORMACJE DODATKOWE

  Gromadzimy różnorodne informacje na temat graczy biorących udział w naszych wydarzeniach e-sportowych, aby móc zapewnić spersonalizowaną opiekę i pomoc podczas zawodów.

  Przykłady: Ograniczenia żywieniowe, alergie pokarmowe, rozmiary ubrań.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny i dział e-sport.

  ZAWODY E-SPORTOWE: INFORMACJE PODRÓŻNE

  Nasze zawody i konkursy są organizowane na całym świecie. Dlatego gromadzimy informacje na temat graczy profesjonalnych niezbędne do planowania podróży i udzielania niezbędnej pomocy.

  Przykłady: Dane dotyczące paszportu i wizy, preferowane lotniska, obywatelstwa, szczegółowe plany podróży.

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny i dział e-sport.

  INFORMACJE O EDUKACJI UNIWERSYTECKIEJ I DOŚWIADCZENIU

  Informacje tego typu są zbierane przede wszystkim od graczy uczestniczących w rozgrywkach uniwersyteckich w celu lepszego zarządzania zawodami.

  Przykłady: Nazwa uczelni, wykaz przedmiotów, specjalizacja, średnia z ocen, nazwa firmy, stanowisko, status rezydenta (w przypadku studentów na wymianie).

  Kto ma dostęp do tego typu danych? Dział operacyjny i dział e-sport.

  3. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

  Spółka Blizzard gromadzi i przetwarza dane użytkowników w następujących celach:

  Wygoda rozgrywki. Dążymy do tworzenia w naszych emocjonujących grach dobrze zaprojektowanych środowisk rozrywki zapewniających maksimum przyjemności z gry. Niektóre gromadzone informacje to:

  Postępy i historia

  Przykłady używanych danych:

  DANE Z GIER: Statystyki rozgrywki, historia meczów, trwające misje itp.

  Interakcje towarzyskie w grach

  Przykłady używanych danych:

  DANE Z GIER: Informacje o gildiach, lista znajomych itp.

  Odblokowane elementy

  Przykłady używanych danych:

  DANE Z GIER: Elementy ekwipunku: kolekcje kart, złoto, pył, broń, umiejętności itp.

  Waluty w grach

  Przykłady używanych danych:

  DANE Z GIER: Historia pozyskanych walut, przedmioty kupione przez gracza lub dostępne do kupienia: portrety, skórki, bohaterowie, karty itp.

  Profesjonalne zawody e-sportowe wraz z transmisjami. Do wielu naszych serii gier oferujemy oficjalną sieć profesjonalnych rozgrywek sportowych. Organizacja takich zawodów często wymaga informacji o podróżach, zakwaterowaniu i wyżywieniu. Relacje z wielu zawodów są transmitowane, a zapewnienie widzom maksymalnych emocji wymaga udostępniania pewnych informacji na temat graczy. Niektóre gromadzone informacje to:

  Transmisje i produkcja

  Przykłady używanych danych:

  DANE I STATYSTYKI GRACZY: Identyfikator BattleTag, wiek, kraj, płeć, imię i nazwisko, narodowość, pseudonim gracza, nazwa drużyny profesjonalnej, imiona i nazwiska pozostałych członków drużyny, nazwa drużyny w zawodach, imiona i nazwiska pozostałych członków drużyny w zawodach, ranking w zawodach, wyniki w zawodach, ranking drużyny w zawodach

  INFORMACJE O HISTORII EDUKACJI I DOŚWIADCZENIU: Specjalizacja akademicka, średnia z ocen, nazwa uczelni, oddział Tespa, stanowisko w pracy

  INFORMACJE O OSOBACH OPINIOTWÓRCZYCH: Pseudonim Facebook, pseudonim Instagram, kanał Twitch, pseudonim Twitter

  Podróże na wydarzenia i logistyka

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Imię i nazwisko, adres e-mail, wiek, dane rodziców (jeśli są wymagane), identyfikator BattleTag, numer telefonu, zdjęcie

  INFORMACJE RÓŻNE: Alergie, niepełnosprawności, przyjmowane leki i ograniczenia żywieniowe

  INFORMACJE PODRÓŻNE: Dane dotyczące paszportu i wizy

  DANE I STATYSTYKI GRACZY: Miejsca w rankingach, statystyki skuteczności, szczegóły drużyny, pseudonim gracza

  Administrowanie zawodami

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Imię i nazwisko, adres e-mail, wiek, dane rodziców (jeśli są wymagane), identyfikator BattleTag, numer telefonu, zdjęcie

  Informacje medialne: Identyfikator Tespa, konto PSN

  Akademicka działalność e-sportowa. Czy zamierzasz utworzyć nowy oddział Tespa na swojej uczelni, czy dołączyć do istniejącej społeczności graczy, wsparcie sieci Tespa pozwoli Ci przejść na wyższy poziom rozgrywki.

  Studenci w sieci Tespa

  Przykłady używanych danych:

  KONTO TESPA: Zgłoszenia do oddziałów, wydarzenia oddziałowe, metadane oddziału, nazwa użytkownika i hasło

  DANE KONTA: Imię i nazwisko, adres e-mail, wiek, dane rodziców (jeśli są wymagane), identyfikator BattleTag, numer telefonu, zdjęcie

  Konto gracza, kontrola rodzicielska i bezpieczeństwo. Gracze w większości naszych gier używają konta Blizzard do przechowywania zasobów, komunikowania się ze znajomymi i uzyskiwania informacji o naszych grach i usługach. Rodzice graczy niepełnoletnich mają możliwość włączenia kontroli rodzicielskiej, aby monitorować i kontrolować dostęp dziecka do gier. Niektóre gromadzone informacje to:

  Konto gracza

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Imię i nazwisko, adres e-mail, wiek, identyfikator BattleTag

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Adres IP, informacje dotyczące logowania

  Kontrola rodzicielska

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Adres e-mail do kontroli rodzicielskiej, dane konta dziecka

  Optymalizacja działalności firmy i rozwijanie usług. Aby zapewnić najwyższą jakość rozgrywki i usług, prowadzimy różnego rodzaju działania związane z rozwiązywaniem problemów, badaniami, analizami oraz rozwijaniem produktów i usług. Niektóre gromadzone informacje to:

  Analiza i klasyfikacja danych

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Konto Blizzard, kraj, identyfikatory kont zewnętrznych

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Adres IP

  DANE Z GIER: Powiązani gracze, historia rozmów na czacie

  Szkolenia i rozwój

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Imię i nazwisko, numer telefonu, kraj, adres domowy

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Adres IP

  DANE Z GIER: Nazwa postaci

  OBSŁUGA KLIENTA: Opis zgłoszonego problemu, uwagi do konta, zapis rozmów na czacie obsługi klienta

  Raportowanie

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Region konta, identyfikator BattleTag

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Adres IP, preferowany język

  TRANSAKCJE: Licencje na przedmioty w grze

  Globalna obsługa klienta. Zapewniamy spersonalizowaną pomoc, aby identyfikować i rozwiązywać wszelkie problemy z naszymi grami, kontem użytkownika lub zakupami. Niektóre gromadzone informacje to:

  Obsługa klienta

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Identyfikator BattleTag, kraj, język, numer telefonu, numer do wiadomości SMS

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Adres IP, region, znacznik czasu

  DANE Z GIER: Konto w grze, nazwa gildii, nazwa postaci

  OBSŁUGA KLIENTA: Zapisy rozmów na czacie, historia zgłoszeń

  Moderowanie forów

  Przykłady używanych danych:

  DANE SPOŁECZNOŚCIOWE: Wpisy na forach

  Działalność biznesowa. Przetwarzamy składane zamówienia dotyczące naszych produktów, zawodów i usług. Niektóre gromadzone informacje to:

  Zakupy w sklepie

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Adres e-mail, identyfikator BattleTag, kraj, język, numer telefonu, adres domowy

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Adres IP

  TRANSAKCJE: Faktury, szczegóły zwrotów, subskrypcje, licencje, szczegóły płatności

  Obsługa biletów na wydarzenia

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Adres e-mail, identyfikator BattleTag, imię i nazwisko, numer telefonu, adres domowy

  Organizacja zawodów

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres

  DANE DOTYCZĄCE ZAWODÓW E-SPORTOWYCH: Informacje o zawodach, dane organizatorów zawodów

  Funkcje społecznościowe. Ułatwiamy naszym graczom wzajemną komunikację i dzielenie się wrażeniami. Niektóre gromadzone informacje to:

  Wydarzenia Fireside Gatherings

  Przykłady używanych danych:

  DANE SPOŁECZNOŚCIOWE: Szczegóły spotkań w tawernie

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Region aktywności

  Aplikacje czatu

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Identyfikator BattleTag

  DANE SPOŁECZNOŚCIOWE: Tekst podany jako informacje o sobie, historia rozmów na czacie, lista grup, do których należy użytkownik

  Fora

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Identyfikator BattleTag, nazwa konta

  DANE Z GIER: Nazwa postaci

  DANE SPOŁECZNOŚCIOWE: Treści z forów

  Komunikacja z naszymi graczami. Komunikujemy się z naszymi graczami w sprawach dotyczących produktów, usług, promocji, badań, ankiet, aktualności, aktualizacji i wydarzeń. Spółka Blizzard może również używać takich informacji do promowania i prowadzenia konkursów i loterii, realizowania wszelkich przyznanych nagród oraz dostarczania użytkownikowi trafnych reklam i materiałów dotyczących oferowanych produktów i gier.

  Dane użytkownika przetwarzamy w szczególności w następujących celach związanych z publikacjami:

  Ankiety

  Przykłady używanych danych:

  KOMUNIKACJA: Wiek, kraj, płeć, adres IP

  Powiadomienia wypychane na urządzenia mobilne

  Przykłady używanych danych:

  DANE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ: Token urządzenia telefonicznego

  Analiza i klasyfikacja danych

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Na przykład: Identyfikator BattleTag, kraj, stan, kod pocztowy lub miejscowość zamieszkania

  DANE Z GIER: Powiązani gracze

  DANE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ: Identyfikator urządzenia

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Adres IP

  Kierowanie reklam z wykorzystaniem usług „Paid Media” i „Custom Audience” (nieszyfrowane dane osobowe użytkownika nie są nigdy udostępniane stronom trzecim bez zgody użytkownika).

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Na przykład: Identyfikator BattleTag, imię i nazwisko, kraj, stan, kod pocztowy lub miejscowość zamieszkania, adres e-mail, region konta

  Kampanie i promocje związane z transakcjami i publikacjami

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Identyfikator BattleTag, imię i nazwisko, kraj, stan, kod pocztowy lub miejscowość zamieszkania, adres e-mail, region konta

  Zapobieganie nieetycznym zachowaniom. Jedna z naszych fundamentalnych wartości brzmi: Graj uprzejmie, graj fair. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczać do minimum oszustwa i agresywne zachowania. Niektóre gromadzone informacje to:

  Wykrywanie oszukiwania i agresywnych wypowiedzi

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Nazwa konta, kraj

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Adres IP, region

  DANE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ: Identyfikator urządzenia

  DANE SPOŁECZNOŚCIOWE: Powiązani gracze

  DANE Z GIER: Zapisy rozmów na czacie

  Zapobieganie włamaniom na konta

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Nazwa konta, kraj, identyfikator BattleTag, data urodzenia, identyfikatory kont zewnętrznych

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Adres IP

  DANE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ: Identyfikator urządzenia

  TRANSAKCJE: Forma płatności

  Ograniczenia kont i sankcje

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Nazwa konta, identyfikator BattleTag

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Region

  OBSŁUGA KLIENTA: Historia ograniczeń konta, historia sankcji, zapisy rozmów na czacie

  Postępowania i wymogi prawne. Gromadzonych informacji możemy używać w celu badania lub rozstrzygania roszczeń lub sporów związanych z używaniem usług spółki Blizzard przez użytkownika oraz w innych celach dozwolonych lub wymaganych przez stosowne przepisy prawa. Niektóre gromadzone informacje to:

  Materiały dostarczane dla potrzeb pozwu lub przygotowania do pozwu

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Imię i nazwisko, adres domowy

  OBSŁUGA KLIENTA: Uwagi do konta

  DANE PRAWNE: Teczka sprawy

  Monitorowanie bezpieczeństwa i śledztwa

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Wiek, imię i nazwisko, adres, identyfikator BattleTag, adres e-mail, kraj

  DANE DOTYCZĄCE AKTYWNOŚCI: Adres IP

  DANE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ: Identyfikator urządzenia

  DANE SPOŁECZNOŚCIOWE: Powiązani gracze

  DANE Z GIER: Zapisy rozmów na czacie

  Zgodność z przepisami

  Przykłady używanych danych:

  DANE KONTA: Wiek, imię i nazwisko

  4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych przez spółkę Blizzard?

  Powyższe informacje przetwarzamy zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

  1. Informacje niezbędne do realizacji umowy gracza lub wszelkich innych funkcji zamawianych lub aktywowanych przez użytkownika. Te informacje są wymagane i zaprzestanie ich przetwarzania uniemożliwi dostęp do niektórych funkcji lub do całej usługi gry. Dotyczy to używania informacji w następujących celach:

   • Wykrywanie oszukiwania i agresywnych wypowiedzi oraz nakładanie sankcji
   • Funkcje konta
   • Zapobieganie włamaniom na konta
   • Aplikacje czatu
   • Udział w konkursach
   • Globalna obsługa klienta
   • Zarejestrowany udział w zawodach e-sportowych
   • Fora
   • Funkcje gier
   • Kontrola rodzicielska
   • Funkcje platformy Battle.net
   • Zarejestrowany udział w promocjach i konkursach
   • Zakupy
  2. Informacje udostępniane dobrowolnie. Zgodę na przetwarzanie tych danych można w każdej chwili wycofać.

  Opcje dobrowolne podczas tworzenia konta

  • Otrzymywanie informacji i ekskluzywnych ofert dotyczących wybranych produktów i usług stron trzecich — Starannie wyselekcjonowane aktualności, informacje o wydarzeniach i oferty specjalne dotyczące produktów i usług stron trzecich.

  Opcje dobrowolne podczas zarządzania kontem — Preferencje komunikacji

  • Otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji i ofert specjalnych od spółki Blizzard Entertainment — Starannie wyselekcjonowane aktualności, informacje o wydarzeniach i oferty specjalne dotyczące produktów i usług spółki Blizzard Entertainment.
  • Otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji i ofert specjalnych dotyczących wybranych produktów i usług stron trzecich — Starannie wyselekcjonowane aktualności, informacje o wydarzeniach i oferty specjalne dotyczące produktów i usług stron trzecich.
  • Rekomendowanie ofert spółki Blizzard wyświetlanych użytkownikowi w witrynach partnerskich na podstawie danych gromadzonych przez spółkę Blizzard — Informacje spersonalizowane na podstawie sposobu korzystania z produktów spółki Blizzard.
  • Włączenie opcji Rzeczywiste ID — Imię i nazwisko powiązane z kontem użytkownika będzie widoczne dla znajomych, dla których włączono opcję Rzeczywiste ID. Gdy opcja Rzeczywiste ID nie jest włączona, widoczny jest tylko identyfikator BattleTag.
  • Sugerowanie użytkownika znajomym znajomych — Gdy ta opcja jest włączona, użytkownik może być wyświetlany znajomym swoim znajomych na listach sugerowanych znajomych.
  • Otrzymywanie prywatnych wiadomości na czacie tylko od znajomych — Gdy ta opcja jest włączona, tylko znajomi mogą przysyłać użytkownikowi prywatne wiadomości na czacie. To ustawienie może nie dotyczyć wiadomości wysyłanych na czacie w grze.

  Pozostałe opcje dobrowolne

  • Pliki cookie i techniki śledzenia — Informacje zapisywane na urządzeniu użytkownika (pliki cookie i podobne techniki śledzenia) w celu lepszego poznania sposobu używania naszych witryn i aplikacji, a dzięki temu przekazywania użytkownikowi trafniejszych ofert. Informacje na temat wycofywania takiej zgody podano w poniższej sekcji Techniki śledzenia.
  • Dane poufne — Na przykład informacje o alergiach, niepełnosprawności lub innych potrzebach zdrowotnych podane podczas rejestracji na profesjonalne zawody e-sportowe. Aby wycofać taką zgodę, należy wysłać wiadomość na adres Privacy@Blizzard.com.
  1. Uzasadniony interes firmy. Przetwarzamy dane użytkownika w celach nienaruszających jego prywatności, które można uznać za uzasadnione w świetle relacji użytkownika ze spółką Blizzard. Dotyczy to używania informacji w następujących celach:

   • Kierowanie reklam z wykorzystaniem mechanizmu „Paid Media”.
   • Kierowanie reklam z wykorzystaniem mechanizmu „Custom Audience” i podobnych systemów w celu dostarczania graczom reklam uwzględniających ich historię zakupów (nieszyfrowane dane osobowe użytkownika nie są nigdy udostępniane stronom trzecim bez zgody użytkownika).
   • Analiza i klasyfikacja danych
   • Optymalizacja działalności firmy i rozwijanie usług
   • Udział w kampaniach marketingowych e-mail
   • Grupy badawcze
   • Szkolenia i rozwój
   • Obsługa klienta
  2. Zobowiązania prawne. Przetwarzamy dane użytkownika na mocy zobowiązań lub praw wynikających z obowiązujących przepisów. Dotyczy to używania informacji w następujących celach:

   • Zgodność z przepisami
   • Materiały dostarczane dla potrzeb pozwu lub przygotowania do pozwu
   • Monitorowanie bezpieczeństwa i śledztwa

  5. Komu możemy udostępniać Twoje dane?

  Witryny internetowe Blizzard obejmują tablice wiadomości, fora i/lub czaty umożliwiające użytkownikom wymianę pomysłów i wzajemną komunikację. Zamieszczając wiadomość na tablicy wiadomości, forum lub czacie, użytkownik musi zawsze pamiętać, że informacja ta będzie publicznie dostępna w Internecie i publikuje ją na własną odpowiedzialność. Na niektórych forach użytkownicy zamieszczający wpisy lub na nie odpowiadający mogą używać Rzeczywistego ID, czyli swojego prawdziwego imienia i nazwiska, z dodatkową opcją wyświetlania nazwy swojej głównej postaci w grze (patrz szczegółowe informacje o Rzeczywistym ID poniżej).

  Niektóre produkty, usługi i funkcje spółki Blizzard wymagają udostępniania przez nas informacji innym użytkownikom, naszym partnerom i usługodawcom, jak również innym podmiotom ze względów prawnych lub w przypadku sporu.

  1. Udostępnianie partnerom i usługodawcom. Spółka Blizzard może udostępniać informacje swoim dostawcom, doradcom, partnerom marketingowym, firmom badawczym i innym usługodawcom i partnerom biznesowym. Przykładowe przypadki udostępniania informacji takim podmiotom to organizowanie sprzedaży biletów na wydarzenia, prowadzenie ankiet na nasze zlecenie i przetwarzanie płatności za nasze produkty i/lub gry.

  2. Udostępnianie innym graczom i/lub udostępnianie publiczne. Pewne informacje na temat użytkownika mogą być widoczne dla jego znajomych, innych graczy podczas rozgrywki lub ogółu użytkowników w następstwie grania w nasze gry, korzystania z niektórych funkcji naszych gier, korzystania z niektórych funkcji naszych platform (np. aplikacji czatu w grze lub na platformie Battle.net) lub zamieszczania wpisów na forach.

  3. Udostępnianie spółkom zależnym i afiliowanym. Udostępniamy informacje naszym spółkom zależnym i afiliowanym dla potrzeb świadczenia naszych usług i przetwarzania danych w naszym imieniu. Na przykład spółka Blizzard przetwarza i przechowuje informacje w spółce Blizzard Entertainment, Inc. w Stanach Zjednoczonych, jak również może przechowywać lub przetwarzać dane w spółce Blizzard Entertainment SAS we Francji.

  4. Udostępnianie ze względów prawnych lub w przypadku sporu. Spółka Blizzard może udostępniać dane użytkownika, jeśli w jej ocenie jest to wymagane w związku z obowiązującym prawem, przepisami, umową operacyjną, procesem prawnym lub żądaniem instytucji rządowej. Dotyczy to udostępniania danych użytkownika funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości, instytucjom rządowym lub innym podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do egzekwowania naszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego, umów z użytkownikiem lub innych zasad mających na celu zapewnienie ochrony praw lub własności spółki Blizzard bądź innych podmiotów, jak również w razie roszczenia lub sporu związanego z korzystaniem z naszych usług przez użytkownika.

  6. Transfer międzynarodowy

  Dane osobowe użytkownika są przesyłane do naszych centralnych baz danych w Stanach Zjednoczonych i tam przetwarzane. Komisja Europejska nie wydała dotąd decyzji wymagającej od Stanów Zjednoczonych zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkowników. Stosujemy jednak zatwierdzone przez Komisję Europejską klauzule umowne mające na celu ochronę danych osobowych użytkownika. Gdy udostępniamy dane użytkownika dostawcom, chronimy je poprzez stosowanie tych klauzul, odpowiedniego certyfikatu Privacy Shield lub zasad korporacyjnych administratora danych osobowych używanych przez konkretnego dostawcę. Informacje o stosowanych mechanizmach są dostępne na żądanie od naszego kontrolera ochrony danych (patrz dane kontaktowe poniżej).

  7. Twoje prawa

  Dostęp użytkownika do jego danych: Użytkownik może mieć możliwość otrzymania raportu z danych na jego temat przechowywanych przez spółkę Blizzard. Aby uzyskać więcej informacji o uzyskiwaniu dostępu do swoich danych, kliknij to łącze.

  Usuwanie:

  Użytkownik może mieć prawo do usuwania niektórych swoich danych. Spółka Blizzard ma prawny obowiązek zachowywania niektórych danych. Aby uzyskać więcej informacji o usuwaniu lub anonimizowaniu swoich danych, kliknij to łącze.

  Sprzeciw:

  Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, jeśli uważa, że spółka Blizzard nie ma odpowiednich praw do takiego przetwarzania lub jeśli chce zażądać od spółki Blizzard rezygnacji z przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji o zgłaszaniu sprzeciwu, kliknij to łącze.

  Poprawianie:

  Użytkownik na prawo do poprawiania swoich danych osobowych, jeśli uzna, że są one niedokładne. Aby wprowadzić takie zmiany, należy zalogować się na konto Blizzard i wprowadzić zmiany za pomocą funkcji zarządzania kontem.

  Ograniczenie przetwarzania:

  W pewnych przypadkach użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych, na przykład korzystając ze swojego prawa do sprzeciwu zgodnie z powyższym opisem. Zgłaszając sprzeciw, użytkownik będzie mógł skorzystać z opcji ograniczenia przetwarzania.

  Przenośność:

  Przenośność danych to możliwość przenoszenia danych osobowych użytkownika z jednej firmy do innej (jak na przykład przy zmianie operatora komórkowego). Choć prawo to nie ma większego zastosowania do aktualnej działalności spółki Blizzard, na żądanie użytkownika możemy dostarczyć mu plik elektroniczny zawierający podstawowe dane jego konta. Aby uzyskać taki plik, kliknij tutaj.

  8. Co to jest Rzeczywiste ID?

  Znajomi z włączoną opcją Rzeczywiste ID widzą nawzajem swoje prawdziwe imiona i nazwiska, a dodatkowo widzą również swoje postacie używane w produktach i usługach Blizzard. Uczestnicząc w opcjonalnym systemie Rzeczywiste ID spółki Blizzard, użytkownik udostępnia swoje prawdziwe imię i nazwisko znajomym swoich znajomych, którzy dodatkowo mogą go zaprosić do grona swoich bezpośrednich znajomych.

  Gdy użytkownik i jego znajomy wyrażą obopólną zgodę na zostanie znajomymi z opcją Rzeczywiste ID, użytkownik uzyskuje dostęp do pewnych funkcji dodatkowych, między innymi:

  • Prawdziwe imiona i nazwiska znajomych: Znajomi użytkownika z opcją Rzeczywiste ID będą dla niego widoczni pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem na liście znajomych, na czacie, w rozmowach podczas gry i przy wyświetlaniu profilu postaci.

  • Czat między różnymi serwerami i grami: Znajomi z opcją Rzeczywiste ID mogą rozmawiać na czatach w produktach i usługach spółki Blizzard niezależnie od aktualnego serwera, przynależności do frakcji w rozgrywce lub gry.

  • Rozbudowana obecność: Na liście znajomych użytkownika znajomi z włączoną opcją Rzeczywiste ID są wyświetlani wraz z rozbudowanymi i aktualizowanymi w czasie rzeczywistym informacjami o ich bieżącej aktywności w produktach i usługach spółki Blizzard.

  9. Co to są techniki śledzenia i jak są one używane?

  Spółka Blizzard wraz ze swoimi partnerami, w tym partnerami marketingowymi, (wymienionymi tutaj), może używać pewnych technik śledzenia, w tym plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, znaczników, skryptów i unikalnych kodów w aplikacjach. Techniki te są wykorzystywane do analizowania trendów, administrowania witrynami i aplikacjami, śledzenia nawigacji użytkowników po witrynach i aplikacjach oraz zbierania ogólnych informacji demograficznych o naszej społeczności użytkowników. Od naszych partnerów możemy otrzymywać raporty przedstawiające wyniki wykorzystywania tych technik przez takie firmy zarówno w formie zagregowanej, jak i na poziomie indywidualnych użytkowników.

  Technik tych używamy w różnych celach, w tym do obsługi koszyków, utrzymywania ustawień użytkownika (np. ustawień języka) i uwierzytelniania. Użytkownicy mogą kontrolować sposób używania plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeśli użytkownik postanowi odrzucać pliki cookie, będzie nadal mógł korzystać z naszych witryn, ale może to spowodować ograniczenie jego dostępu do niektórych funkcji lub obszarów naszych witryn.

  Możemy też używać przezroczystych obrazów GIF w wysyłanych do użytkowników wiadomościach e-mail w formacie HTML, dzięki czemu wiemy, czy wiadomość została wyświetlona przez adresata. W ten sposób możemy oceniać skuteczność niektórych wiadomości oraz naszych kampanii marketingowych. Z tego względu przezroczyste obrazy GIF w tym zastosowaniu są powiązane z danymi osobowymi.

  Wraz z podmiotami zewnętrznymi, z którymi współpracujemy w celu udostępniania niektórych funkcji naszych witryn lub wyświetlania reklam na podstawie treści stron internetowych przeglądanych przez użytkownika, używamy lokalnych obiektów udostępnionych (LSO), w tym plików cookie Flash, i pamięci lokalnej, w tym pamięci HTML5, do przechowywania informacji o treściach i preferencjach. Różne przeglądarki mogą udostępniać własne narzędzia administracyjne do usuwania danych HTML5. Aby zarządzać plikami cookie Flash, kliknij tutaj.

  Współpracujemy z zewnętrznymi sieciami reklamowymi w celu wyświetlania reklam w naszych witrynach lub zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Nasze partnerskie sieci reklamowe mogą używać technik śledzenia w celu zbierania informacji o aktywności użytkownika w tej i innych witrynach dla potrzeb udostępniania reklam dostosowanych do indywidualnych zainteresowań użytkownika. Niektóre z tych sieci reklamowych są członkami Networking Advertising Initiative („NAI”) i/lub Digital Advertising Alliance („DAA”) — organizacji udostępniających pojedynczą lokalizację pozwalającą zrezygnować z otrzymywania indywidualnie dostosowanych reklam. Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby jego dane były używane w celu dostarczania mu indywidualnie dostosowanych reklam, może wycofać swoją zgodę na stronie Consumer Choice organizacji DAA i/lub stronie Consumer Opt-Out organizacji NAI. Należy podkreślić, że wycofanie tej zgody nie oznacza, że reklamy nie będą już dostarczane. Użytkownik będzie nadal otrzymywać reklamy, ale będą one ogólne i niedostosowane do jego zainteresowań. Dokładamy starań, aby postępować zgodnie z zasadami samoregulacji DAA dotyczącymi behawioralnego udostępniania reklam internetowych.

  10. Co to są adresy IP (Internet Protocol)?

  Adres IP (Internet Protocol) to unikalny numer przypisany komputerowi w Internecie. Spółka Blizzard może śledzić takie adresy IP dla potrzeb administrowania systemami, raportowania informacji zagregowanych, śledzenia odwiedzin w witrynach, utrzymywania bezpieczeństwa i zapobiegania nieprawidłowemu używaniu naszych serwerów. Więcej informacji podano w powyższej sekcji dotyczącej technik śledzenia.

  11. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

  Aby chronić prywatność danych i informacji umożliwiających osobistą identyfikację, które są nam udostępniane bezpośrednio i pośrednio przez użytkowników, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne. Regularnie aktualizujemy i testujemy używane przez nas rozwiązania zabezpieczające. Dodatkowo podejmujemy wszelkie uzasadnione starania, aby strony trzecie, którym udostępniamy jakiekolwiek dane, zapewniały wystarczającą ochronę danych osobowych. Dostęp do danych osobowych użytkownika jest ograniczony do pracowników wyszczególnionych powyżej. Dodatkowo zapewniamy naszym pracownikom szkolenia, dzięki którym doceniają oni znaczenie poufności oraz utrzymywania prywatności i bezpieczeństwa danych użytkowników.

  12. Informacje dla rodziców

  Mamy świadomość obowiązku zapewnienia szczególnej ochrony danych osobowych dzieci. Zdecydowanie zalecamy rodzicom, aby przypominali dzieciom o konieczności uzyskania zgody rodzica przed podaniem w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska, adresu lub numeru telefonu.

  Jeśli dziecko wskaże, że nie ukończyło 16 lat, nie będzie mogło zarejestrować konta w naszym systemie. Nigdy świadomie nie gromadzimy ani nie przechowujemy żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację, które dotyczą dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli rodzice mają podejrzenie, że mogliśmy w sposób niezamierzony pozyskać dane osobowe ich dziecka, mogą zażądać usunięcia tych informacji, kontaktując się z nami pod adresem EU-Privacy@Blizzard.com.

  Spółka Blizzard opracowała system kontroli rodzicielskiej umożliwiający rodzicom monitorowanie i w razie potrzeby ograniczanie czasu spędzanego przez ich dziecko w naszych grach. Więcej informacji można znaleźć w obszarze kontroli rodzicielskiej na stronie pomocy Blizzarda.

  13. Dodatkowe informacje i składanie zażaleń

  W razie pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych w spółce Blizzard użytkownicy mogą kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem DPO@Blizzard.com.

  Każdy kraj członkowski UE ma obowiązek wyznaczyć co najmniej jeden niezależny urząd publiczny, który będzie odpowiadać za monitorowanie przestrzegania przepisów RODO (GDPR) w celu zapewnienia ochrony podstawowych praw i swobód osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych oraz za wspomaganie swobodnego przepływu danych osobowych w obrębie Unii (dalej „urząd nadzorujący”). Jeśli użytkownik uzna, że spółka Blizzard naruszyła jego prawa, lub chce zgłosić inne zastrzeżenia instytucjom odpowiedzialnym za ochronę danych, powinien skontaktować się z urzędem nadzorującym odpowiednim dla kraju, w którym mieszka lub pracuje bądź w którym nastąpiło podejrzewane naruszenie przepisów ochrony danych.

  Polityka prywatności spółki Blizzard Entertainment: Region rozszerzonej Europy, aktualizacja 4/2018 r.