Twoja czaszka będzie dobrym trofeum.
Pobieranie: Blackthorne®
Jeśli pobieranie nie zostało rozpoczęte, spróbuj ponownie.