FAQ Blizzard
FAQ Blizzard
Gdzie mogę przesyłać sugestie odnośnie do waszych gier?

Doceniamy czas i energię, jakie ludzie wkładają w tworzenie sugestii do naszych obecnych i przyszłych gier. Polityka naszej spółki jednakże nie pozwala nam przyjmować do rozważenia żadnych niezamówionych pomysłów. Często w naszej branży zgłaszany pomysł jest taki sam lub podobny do tego, który już jest stosowany przez inne spółki lub już jest niezależnie opracowywany przez spółkę, albo na jej zamówienie. Dlatego Blizzard Entertainment® przyjął niezmienną politykę polegającą na odmawianiu przyjmowania lub zapoznawania się z wszelkimi niezamawianymi przedkładanymi materiałami lub pomysłami. Swoje sugestie do danych gier gracze mogą zamieszczać na odpowiednich forach przeznaczonych specjalnie do tego celu: gry klasyczne, StarCraft II, World of Warcraft, Diablo III, Hearthstone oraz Heroes of the Storm.

Jaka jest polityka Blizzard Entertainment w zakresie praw autorskich / znaków towarowych związanych z internetem, zwłaszcza w przypadku stron fanowskich? Czy mogę używać obrazów, tekstów lub dźwięków Blizzard Entertainment® na swojej stronie internetowej? Czy w porządku jest wykorzystywanie na mojej stronie internetowej screenshotów, które zrobię w trakcie grania?

Tak, ale z pewnymi ograniczeniami. Poprosiliśmy nasz dział prawny o przygotowanie dla Was wskazówek, które przedstawiamy poniżej:

Blizzard Entertainment® niniejszym udziela Ci osobistej, niewyłącznej, nieprzenośnej i niezbywalnej licencji na użytkowanie i przedstawianie, wyłącznie dla użytku domowego, niekomercyjnego i osobistego, jednej kopii dowolnych materiałów i/lub oprogramowania, które możesz pobrać z tej strony, w tym m.in. wszelkich plików, kodów, nagrań audio, lub obrazów włączonych do udostępnionego oprogramowania lub generowanych przez nie (łącznie zwanych „Pobranymi Treściami”), pod warunkiem, że konieczne jest włączenie przez Ciebie lub zachowanie wszelkich praw autorskich i innych powiadomień zawartych w takich Pobranych Treściach lub powiązanych z nimi. Niniejszym potwierdzasz i wyrażasz zgodę, że nie możesz udzielać, cedować, ani w żaden inny sposób przenosić niniejszej licencji, ani Pobranych Treści, oraz że żaden tytuł własności do Pobranych Treści nie został, ani nie zostanie przeniesiony z Blizzard Entertainment® na Ciebie, ani nikogo innego. Niniejszym wyrażasz także zgodę, że nie będziesz zmieniać, deasemblować, dekompilować, czy odtwarzać kodu źródłowego, ani w inny sposób modyfikować Pobranych Treści.

Zastrzegamy także prawo do odwołania tej ograniczonej licencji na użytkowanie w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i wedle wyłącznego uznania Blizzard Entertainment®. Nie możesz używać naszych materiałów na stronach, gdzie znajdują się treści obraźliwe, pornograficzne lub nienawistne, w tym m.in. hacki i cheaty do jakichkolwiek naszych gier lub jakiekolwiek inne treści, które Blizzard Entertainment® uzna za niewłaściwe lub niezgodne z prawem.

Czy są jakieś informacje lub zastrzeżenia prawne, które muszę umieszczać na mojej stronie, kiedy podaję tam informacje o waszych produktach?

Tak. Należy załączyć wszystkie odpowiednie prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne właściwe zastrzeżenia. Właściwe zastrzeżenia można pobrać stąd.

Czy mogę zarejestrować nazwy domen zawierające część nazw waszych produktów, jak „star-craft.com” lub „war-craft.com”?

Blizzard Entertainment® nie toleruje wykorzystywania nazw naszych produktów w nazwach innych domen. Obawiamy się, że takie użycie może powodować zakłopotanie wśród naszych klientów, którzy mogą założyć, że domeny takie są powiązane z Blizzard Entertainment®.

Czy mogę udostępniać do pobrania z mojej strony wasze uaktualnienia i dema?

Tak. Pozwalamy na niekomercyjne umieszczanie na swojej stronie kopii naszych uaktualnień i dem, o ile nie zmieniasz ich w jakikolwiek sposób, a wszystkie pliki z oryginalnego uaktualnienia lub dema będą obecne i nienaruszone. Blizzard Entertainment® zastrzega prawo do odmówienia zezwolenia na hostowanie lub dystrybucję naszych uaktualnień lub dem dowolnym osobom, z dowolnego powodu, w dowolnym czasie.

Czy mogę udostępniać do pobrania na swojej stronie internetowej mapy „domowej roboty”?

Tak, zachęcamy naszych graczy do tworzenia map i wymieniania ich za pośrednictwem Internetu, o ile nie ma to na celu ich sprzedaży, osiągania dochodów lub jakichkolwiek innych korzyści komercyjnych, zgodnie z definicją według uznania Blizzard Entertainment®.

Czy mogę udostępniać do pobrania na mojej stronie „Mapy Tygodnia”?

Nie. Te mapy są tworzone jako usługa dla naszych klientów i są dostępne wyłącznie za pośrednictwem strony blizzard.com/pl-pl.

Czy mogę przetłumaczyć waszą stronę na inny język, jeżeli taka strona jeszcze nie istnieje?

Nie. Poza zamieszaniem, jakie może to wywołać wśród naszych klientów, nie mielibyśmy żadnej kontroli nad jakością, dokładnością lub treścią tego rodzaju przetłumaczonych stron.

Czy mogę tworzyć „add-ony” lub dodatki do gier Blizzard Entertainment®? Czy mogę je sprzedawać?

Nie pozwalamy na tworzenie żadnych „add-onów” lub dodatków do Diablo®. Możecie tworzyć i rozprowadzać stworzone przez siebie mapy i kampanie do gier StarCraft® i Warcraft®, o ile służy to osobistym i niekomercyjnym celom. Wszelkie takie mapy lub kampanie podlegają także innym warunkom przedstawionym w naszych Umowach Licencyjnych Użytkownika Końcowego dołączanych do tych produktów.

Czy mogę sprzedawać lub pobierać opłaty za płyty CD lub inne media zawierające mapy, „add-ony” lub kampanie, które można znaleźć w Internecie?

Nie.

Czy mogę pisać opowiadania, scenariusze, sztuki teatralne lub inne adaptacje oparte na waszych grach?

Nie. Blizzard Entertainment® zastrzega prawo do rozwijania i przenoszenia naszej własności na inne media. Chcemy zapewnić spójną historię i uniwersum dla naszych klientów i mieć pewność, że tylko materiały najwyższej jakości, oficjalnie licencjonowane oraz zatwierdzone, są tworzone na podstawie naszych postaci i innych dóbr kreatywnych.

Czy mogę uzyskać pozwolenie na stworzenie zestawu dodatkowego, opowiadania, scenariusza, produkcji teatralnej lub innej adaptacji opartej na waszych grach?

Niestety, Blizzard Entertainment® nie może przyjmować niezamówionych pomysłów lub przedkładanych materiałów. Z tego powodu nie będziemy mogli oceniać, ani autoryzować żadnych przesłanych materiałów związanych z dodatkami, opowiadaniami, produkcjami, ani innymi adaptacjami.

Czy mogę komponować muzykę używając sampli lub głosów postaci z waszej gry?

Doceniamy kreatywną energię naszych klientów. Wykorzystywanie naszej muzyki, sampli dźwiękowych lub głosów postaci z naszej gry w waszych oryginalnych utworach ograniczone jest do waszego osobistego użytku oraz kreatywnej eksploracji. Nie możecie sprzedawać ani dystrybuować w celach komercyjnych żadnych utworów muzycznych zawierających sample muzyki, dźwięki lub głosy postaci pochodzące z naszej gry. Wszelkie przypadki użycia takich materiałów podlegają także warunków Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego dołączanych do każdego produktu.

Czy mogę całkowicie przerabiać wasze gry?

Tak. Stworzono już przeróbki naszych gier, które były bardzo dopracowane i zapewniały doskonałą rozrywkę, nie mamy także nic przeciwko całkowitemu przekształcaniu naszych gier, o ile robisz to wyłącznie dla użytku osobistego i nie naruszasz warunków naszej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego dołączanej do naszych gier ani praw patentowych jakichkolwiek osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw.

Czy mogę tworzyć i/lub rozprowadzać hacki lub cheaty do waszych gier?

Nie. Blizzard Entertainment® nie popiera, ani nie toleruje stosowania, ani rozprowadzania hacków i/lub cheatów w celu wykorzystywania ich w grach Blizzard Entertainment® w żadnych okolicznościach.

Czy mogę hostować serwer Battle.net®?

Nie. Blizzard Entertainment® obecnie nie odpowiada pozytywnie na prośby o hostowanie serwerów Battle.net®. Jeżeli nasza polityka zmieni się w przyszłości, opublikujemy niezbędne informacje na naszej stronie internetowej.

Czy Blizzard Entertainment® zezwala na lub wspiera inne serwery typu Battle.net® lub serwery emulacyjne? Czy mogę hostować takie nieoficjalne serwery?

Nie. Za wyjątkiem przypadku przedstawionego w następnym paragrafie Blizzard Entertainment® nie popiera i nie toleruje rozgrywek sieciowych w swoje gry na żadnych serwerach poza Battle.net®. W szczególności nie możesz hostować ani zapewniać usług łączenia graczy dla żadnych z naszych gier, ani też emulować lub przekierowywać protokołów komunikacyjnych używanych przez Blizzard Entertainment® w ramach trybu sieciowego gier spółki poprzez emulowanie protokołu, tunelowanie, modyfikowanie lub dodawanie komponentów do gry/ gier, wykorzystywanie programu użytkowego lub wszelkich innych technik znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości w dowolnym celu, w tym m.in. do rozgrywki sieciowej w internecie, rozgrywki sieciowej wykorzystującej komercyjne lub niekomercyjne sieci gamingowe lub jako część sieci zbierającej treści, bez uprzedniej pisemnej zgody Blizzard Entertainment®.

W jaki sposób Blizzard może rozprowadzać pliki tak dużej wielkości do użytkowników?

Do dystrybucji dużych plików, jak zwiastuny filmowe, Blizzard stosuje Blizzard Downloader, który jest programem użytkowym wykorzystującym możliwości waszych komputerów w zakresie „uploadu” w celu rozprowadzania programu do innych osób, które także mogą pobierać pliki od Blizzarda. Należy zwrócić uwagę, że narzędzie to jest aktywne wyłącznie, kiedy pobieracie pliki oraz że wysyłane są jedynie pliki powiązane z plikiem, który pobieracie. Blizzard nidy nie pobiera żadnych innych plików ani informacji osobowych użytkownika podczas takiej wymiany danych.

Blizzard Downloader oparty jest na BitTorrent open source, który jest dostępny w darmowej dystrybucji na mocy następującej licencji MIT:

Copyright © 2001-2002 Bram Cohen

Niniejszym udziela się zezwolenia na bezpłatne otrzymanie przez dowolną osobę egzemplarza tego oprogramowania oraz załączonych plików dokumentacyjnych („Oprogramowania”), w celu rozprowadzania Oprogramowania bez ograniczeń, w tym m.in. praw do użytkowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, dystrybucji, udzielania licencji i/lub sprzedaży Oprogramowania oraz zezwolania osobom, dla których Oprogramowanie jest przeznaczone do robienia tego, z zastrzeżeniem następujących warunków:

Powyższe zastrzeżenie dotyczące praw autorskich oraz niniejsze zastrzeżenie o przyzwoleniu musi być załączane do wszystkich egzemplarzy lub znacznych części Oprogramowania.

Oprogramowanie jest dostarczane w formie „TAKIE JAKIE JEST”, bez żadnego rodzaju gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, w tym m.in. gwarancji pokupności, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw. W żadnym wypadku autorzy lub właściciele praw autorskich nie będą ponosić konsekwencji w przypadku jakichkolwiek roszczeń, żądań odszkodowawczych, ani innych zobowiązań, w przypadku powództwa z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej lub innej, wynikającej z lub w związku z Oprogramowaniem, jego użytkowaniem lub innymi działaniami w związku z Oprogramowaniem.

Czy mogę tworzyć i sprzedawać własne produkty (koszulki, gry karciane, modele / figurki itp.) oparte na uniwersum Blizzard?

Nie. Blizzard Entertainment® nie zawiera umów licencyjnych z osobami prywatnymi. By zagwarantować jakość produktów Blizzard, wszystkie nasze towary tworzone są na warunkach umowy licencyjnej, a wszyscy ewentualni licencjobiorcy są dokładnie analizowani przez Blizzard Entertainment przed udzieleniem licencji.